Chính sách nhân viên

Banner

Chính sách nhân viên

- NHA KHOA AN TÂM SÀI GÒN

NHA KHOA QUẬN 5

- Thưởng lễ tết , đóng bảo hiểm đầy đủ 

- thưởng doanh thu - thưởng KPI tháng 

- ĐT : +84(0) 2835 0210 48 – 0963 454 994
- Email :nhakhoa_antam@yahoo.com.vn