Đội ngũ bác sĩ

Banner
Bác sĩ CKI Thanh An
Bác sĩ CKI Thanh An
Thạc sĩ - Bác sĩ Quỳnh Hương
Thạc sĩ - Bác sĩ Quỳnh Hương
Bác sĩ Thùy Nguyên
Bác sĩ Thùy Nguyên
Thạc sĩ - Bác sĩ Thùy Trang
Thạc sĩ - Bác sĩ Thùy Trang
Bác sĩ Diệu Thanh
Bác sĩ Diệu Thanh