Đội ngũ bác sĩ

Banner
Bác sĩ CKI Thanh An
Bác sĩ CKI Thanh An
Thạc sĩ - Bác sĩ Quỳnh Hương
Thạc sĩ - Bác sĩ Quỳnh Hương
Thạc Sĩ - Bác sĩ Cẩm Tú
Thạc Sĩ - Bác sĩ Cẩm Tú
Thạc sĩ - Bác sĩ Thùy Trang
Thạc sĩ - Bác sĩ Thùy Trang
Bác sĩ Diệu Thanh
Bác sĩ Diệu Thanh