Implant thay thế toàn bộ răng

Banner

Implant thay thế toàn bộ răng

Có hai giải pháp cấy ghép Implant để thay thế toàn bộ hàm răng. Về mặt chuyên môn, thường được gọi là all-on-4 và all-on-6. Số 4 và 6 được dùng để chỉ đến số lượng Implant dùng cho mỗi hàm trên hoặc dưới.

Đây là giải pháp nhằm giảm thiểu chi phí cũng như giải quyết được tình trạng thiếu xương, không thể cắm được nhiều Implant trên một hàm. Bằng cách cắm 4 hay 6 trụ Implant, chúng có thể nâng đỡ và làm vững chắc một bộ răng từ 10-12 răng.